İnsanlık nüfusu arttıkça yeni ihtiyaçlar doğmaktadır. Teknoloji geliştikçe ihtiyaç duyulan araçlar veya eşyalardan beklenen özellikler artmaktadır. Fırınlar, sobalar veya sanayi bacaları gibi basit bir ev eşyasından sanayide kullanılan parçalara kadar her alanda ısıl dayanım önemli bir özellik haline gelmiştir. Isıya dayanıklı boyaların yıllar geçtikçe dünya üzerindeki tüketimleri hızla artmaktadır. Genelde, ısıya dayanıklı boyaların 300-800º C arası sıcaklıklara dayanımı beklenir ve 30-50µ kuru film kalınlığında olacak şekilde uygulanması tavsiye edilir. Isıl dayanım, boyaya bağlayıcısı ya da bir diğer adıyla reçinesi tarafından kazandırılan bir özelliktir. Organik reçineler yüksek sıcaklıklara maruz kaldıklarında yapıları bozulmaktadır. Si-O-Si bağlarının termal kararlılığı sayesinde silikon reçinelerin ısıya dayanımı diğer reçine tiplerine kıyasla çok daha iyidir ve yüksek ısıya dayanıklı boyaların tasarımında kullanılır. Boyalara ısıl dayanım özelliği kazandıran silikon reçineler siloksan (Si-O) kafes yapısı ve silikat SiO2 veya silseskioksan (R*-SiO3/2) yapılardan oluşmaktadır [1], Şekil 1. silikon reçinelerin kimyasal yapısını göstermektedir. R grupları genellikle alkil ya da aril (metil, fenil) yapılardır. Silikon reçineler ısı ve radyasyona karşı dayanıklıdır. UV ve görünür bölgede transparandırlar. Silikon reçineler uygun pigment ve dolgular ile formüle edildiğinde yüksek ısıl dayanım performansı sağlar.

 

Makalenin devamını okumak için sağ köşedeki butondan indirebilirsiniz!